Etiqueta: Cita Lucas 4:18 Erróneamente a Isaías 61:1